Termometr do PC DS18B20 DS18S20 DS1820

Zaprezentuję 3 programiki pełniące funkcję komputerowych termometrów: Maxitermo, Termo i MiniTermo. Wszystkie dane czujek znajdziesz na notach katalogowych ze strony producenta:

Maxitermo wersja beta 040511 DS18B20 DS18S20 DS1820

Program Maxitermo - 700KB umożliwia prezentację i rejestrację temperatur odczytanych dowolnej liczby czujek DS18B20 lub DS18S20 podłączonych do komputera PC przez port szeregowy COM (RS232C) za pomocą adaptera 1-wire DS9097E. Schemat adaptera i sposób podłączenia przedstawiony jest poniżej:

Image

Dla wtyku DB9 COM:

Różne wykonania tego adaptera wraz ze zdjęciami bez problemu znajdziesz w necie. W przypadku problemów z samodzielnym wykonaniem, możesz go nabyć za niewielką kwotę np. na allegro.

Temperatury w programie prezentowane są:

Program ponadto umożliwia eksport zarejestrowanych temperatur do plików txt. Przykładowy zrzut ekranu poniżej (program wykorzystany do monitorowania temperatury wewnątrz PC):

Image

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu należy przejść do zakładki "Ustawienia". Określić:

Następnie należy nacisnąć przycisk "START". Program cyklicznie skanuje magistralę 1-wire i prezentuje znalezione czujki wraz z temperaturami. W celu konfiguracji ustawień indywidualnych dla każdej czujki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kontrolkę czujki w zakładce "Layout" lub "Lista". W oknie "Właściwości" określić:

Położenie kontrolek w zakładce "Layout" można określić przesuwając je trzymając lewy przycisk i klawisz Ctrl.

Historia temperatur i eksport danych

Po przejściu do zakładki "Historia" wybrać zakres i nacisnąć "Odśwież" - program naniesie na wykresie przebiegi temperatur dla wszystkich czujek obecnych w podanym przedziale czasowym. Za pomocą przycisku "Zapisz do plików txt" dane dla wybranego zakresu można przenieść do plików txt. Po kliknięciu przycisku należy wskazać folder do którego zostaną zapisane pliki - dla każdej czujki osobny plik.

Termo v. 1.0 DS18B20 DS18S20 DS1820

Program Termo - 277KB służy do pomiaru temperatury za pomocą jednego czujnika 1-wire DS1820 / DS18B20 / DS18S20 oraz uproszczonego adaptera DS9097E podłączanego do portu szeregowego PC.

Program umożliwia:

Image

Hardware

Adapter podstawowy DS9097E

Uproszczony schemat adaptera oraz układ wyprowadzeń czujnika znajdują się poniżej:

Image

Opis wyprowadzeń portu dla DB9 i DB25

Wartości elementów nie są krytyczne, jedynie w miejscach D3 i D4 obowiązkowo muszą się znaleźć diody BAT85. Nóżkę DQ czujnika trzeba podłączyć do pinu DATALINE adaptera, natomiast GND i VDD czujnika (tryb Parasite-Power) zewrzeć ze sobą i podłączyć do końcówki RETURN. Z wyjścia RTS można wysterować diodę optotriaka czy tranzystor MOSFET i realizować zamierzone sterowanie (program termo). Roboczo na schemacie rolę elementu wykonawczo-sygnalizacyjnego pełni dioda LED D5 połączona szeregowo z rezystorem R2 - jeśli nie korzystamy z opcji sterowania - oba elementy można pominąć.

Adapter bardziej zaawansowany - funkcjonalnie odpowiednik DS9097E
Image

Opis wyprowadzeń portu dla DB9 i DB25

Adapter wykonany na 4-rech diodach ma istotną wadę - masa czujnika ma inny potencjał niż masa komputera. Czasami jest to nieporządane np. wtedy gdy chcemy zasilać czujnik przez przewidziane do tego wejście Vdd. Pokazany wyżej adapter nie posiada tej wady, a w niektórych sytuacjach może się sprawować lepiej od adaptera opisanego na wstępie.

Wartości elementów nie są krytyczne, w miejsce tranzystorów BS170 można użyć dowolnych N-MOSów (lub nawet BC547 ale wtedy koniecznie z dodatkowym rezystorem 10k w obwodzie bazy).

Zwora ZW decyduje czy napięcie zasilające adapter ma być pobierane z portu czy też z wejścia/wyjścia +5V. W przypadku zwarcia ZW końcówka +5V jest wyjściem zasilającym czujnik, w przypadku rozwarcia ZW końcówka +5V jest wejściem zewnętrznego zasilania 5V. Jeśli korzystamy tylko z zewnętrznego zasilania diody 1N4148 i zenerki 5V1 można nie montować.

Sposób dołączenia czujnika: +5V z Vdd czujnika, DATALINE z DQ czujnika, GND z GND czujnika.

Software

Omówienie zakładek w programie:

Warto dodać, że termostat czysto sprzętowy można zrealizować np. na DS1821 [Więcej]

MiniTermo v. 0.9 DS18B20 DS18S20 DS1820

Program MiniTermo-198KB jest uproszczoną wersją termometru opisanego wyżej. Nie rejestruje temperatury, nie steruje urządzeniem zewnętrznym, ale w zamian udostępnia ją w systemowym trayu obok zegarka, w windowsowym okienku oraz przez DDE. Dzięki temu ostatniemu możliwy jest dostęp do temperatury z programów wyposażonych w DDE takich jak LabView, czy choćby MS-Excel. Połączenie DDE można przetestować wpisując w arkuszu MS-Excel następującą formułę:

=MINITERMO|MINITERMO!SENSOR
Image

w razie problemów zerknij do pomocy wpisując hasło DDE.

Podsumowanie